រុករកតាមប្រភេទវីដេអូផ្សេងៗគ្នាដោយចុចលើផ្ទាំងខាងលើសាល។ អ្នកក៏អាចរំកិលវីដេអូផ្សេងៗគ្នាបានដោយប្រើព្រួញខាងលើនិងខាងក្រោមវិចិត្រសាលដែលបង្ហាញដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលមានវីដេអូច្រើនជាង ៨ ក្នុងមួយទំព័រ។