2019 წლის ფინანსური ანგარიში

TOVP– ის შემოსავლებისა და ხარჯების ანგარიშგებაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ფინანსურ გამჭვირვალობას. ჩვენი ყველა ფინანსების მონიტორინგი ხდება 4 იარუსიანი აუდიტის სისტემის მეშვეობით, რათა უზრუნველყოს, რომ არ დაიხარჯოს არცერთი ნაწილი, არ მოხდეს ცუდი მცდელობა ან მითვისება. ეს არის ოთხი აუდიტორული ღონისძიება, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ, ასე რომ ყველა ჩვენს დონორს შეუძლია დარწმუნდეს, რომ მათი შემოწირულობები კარგად არის დახარჯული:

  1. CNK RK და კომპანია ჩვენი ინდოეთის სააღრიცხვო ფირმაა: http://www.arkayandarkay.com/
  2. კუშმანი და უეიკფილდი, ჩვენი მენეჯმენტის პროექტის მენეჯმენტი აკონტროლებს ჩვენს ხარჯებს: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON ინდოეთის ბიურო იღებს რეგულარულად აღრიცხვის ანგარიშებს
  4. ჩვენი აშშ-ს საბუღალტრო ფირმა ამუშავებს შემოსავალს TOVP ფონდის საშუალებით

 

ᲮᲐᲠᲯᲔᲑᲘ

wdt_ID დეტალები იანვარი - მარტი აპრილი - ივნისი ივლისი - სექტემბერი ოქტომბერი - დეკემბერი სულ INR სულ აშშ დოლარში
1 ხარჯები ექსტერიერის სამუშაოებზე 69,817,482 37,894,806 24,989,816 43,339,260 176,041,364 $ 2,514,877
2 მასალები 40,924,496 20,244,321 1,934,783 16,817,906 79,921,506 $ 1,141,736
3 შრომა 6,878,966 4,555,020 6,464,355 6,926,838 24,825,179 $ 354,645
4 გადახდა კონტრაქტორებსა და მომწოდებლებზე 22,014,020 12,802,710 15,952,693 19,228,194 69,997,617 $ 999,966
5 ტრანსპორტირება 0 292,755 637,985 366,322 1,297,062 $ 18,529
6 ხარჯები შინაგან სამუშაოებზე 23,695,573 34,206,422 53,929,512 130,923,141 242,754,648 $ 3,467,924
7 გადახდა გამყიდველებთან და მომწოდებლებთან 19,995,783 28,192,278 48,708,274 124,244,103 221,140,438 $ 3,159,149
8 შინაგან კონსულტანტის მოსაკრებლები 3,699,790 6,014,144 5,221,238 6,679,038 21,614,210 $ 308,774
9 შეძენილი ძირითადი საშუალებები 596,434 668,813 914,900 110,768 2,290,915 $ 32,727
10 არქიტექტურული საკონსულტაციო სამუშაოები 1,724,287 1,028,561 1,006,000 1,480,134 5,238,982 $ 74,843
 

შემოწირულობები

wdt_ID თვის წელი / 2019 წ ინდური წვლილი უცხოური წვლილი ყოველთვიური ჯამური INR აშშ დოლარის ექვივალენტი
15 იანვარი 12,848,541 30,358,674 43,207,215 $617,246
16 თებერვალი 6,359,527 16,878,962 23,238,489 $331,978
17 მარტი 25,521,184 16,588,473 42,109,657 $601,567
18 აპრილი 23,287,962 25,879,527 49,167,489 $702,393
19 მაისი 27,447,937 54,218,154 81,666,091 $1,166,658
20 ივნისი 11,168,399 22,965,276 34,133,675 $487,624
21 ივლისი 22,209,287 19,546,436 41,755,723 $596,510
22 აგვისტო 8,335,863 53,285,598 61,621,461 $880,307
23 სექტემბერი 20,334,578 11,495,882 31,830,460 $454,721
24 ოქტომბერი 13,198,338 28,018,561 41,216,899 $588,813