ფინანსური ანგარიში 2013

TOVP– ის შემოსავლებისა და ხარჯების ანგარიშგებაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ფინანსურ გამჭვირვალობას. ჩვენი ყველა ფინანსების მონიტორინგი ხდება 4 იარუსიანი აუდიტის სისტემის მეშვეობით, რათა უზრუნველყოს, რომ არ დაიხარჯოს არცერთი ნაწილი, არ მოხდეს ცუდი მცდელობა ან მითვისება. ეს არის ოთხი აუდიტორული ღონისძიება, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ, ასე რომ ყველა ჩვენს დონორს შეუძლია დარწმუნდეს, რომ მათი შემოწირულობები კარგად არის დახარჯული:

  1. CNK RK და კომპანია ჩვენი ინდოეთის სააღრიცხვო ფირმაა: http://www.arkayandarkay.com/
  2. კუშმანი და უეიკფილდი, ჩვენი მენეჯმენტის პროექტის მენეჯმენტი აკონტროლებს ჩვენს ხარჯებს: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON ინდოეთის ბიურო იღებს რეგულარულად აღრიცხვის ანგარიშებს
  4. ჩვენი აშშ-ს საბუღალტრო ფირმა ამუშავებს შემოსავალს TOVP ფონდის საშუალებით

 

ᲮᲐᲠᲯᲔᲑᲘ

wdt_ID Თვე წელი პერსონალი ოფისის მოვლა კონსულტანტები მშენებლობა ყოველთვიური ჯამური INR აშშ დოლარის ექვივალენტი
1 იანვარი 556,695 764,313 129,000 61,861,644 63,311,652 1,055,194.00
2 თებერვალი 570,350 1,094,322 81,000 42,995,193 44,740,865 745,681.00
3 მარტი 583,598 608,211 599,424 27,442,282 29,233,515 487,225.00
4 აპრილი 503,900 515,500 179,821 8,853,868 10,053,089 167,551.00
5 მაისი 573,174 523,871 204,821 10,192,828 11,494,694 191,578.00
6 ივნისი 553,265 705,604 2,664,269 8,573,921 12,497,059 208,284.00
7 ივლისი 544,640 662,934 248,821 5,921,095 7,377,490 122,958.00
8 აგვისტო 569,515 329,301 249,765 8,003,915 9,152,496 152,542.00
9 სექტემბერი 604,683 1,260,878 353,961 13,034,223 15,253,745 254,229.00
10 ოქტომბერი 574,951 739,745 738,823 12,883,308 14,936,827 248,947.00

შემოწირულობები

wdt_ID Თვე წელი ინდური წვლილი უცხოური წვლილი ყოველთვიური ჯამური INR აშშ დოლარის ექვივალენტი
1 იანვარი 12,782,910 51,384,318 64,167,228 1,069,454.00
2 თებერვალი 320,349 511,307 831,656 13,861.00
3 მარტი 1,341,397 22,567 1,363,964 22,733.00
4 აპრილი 1,481,269 2,788,689 4,269,958 71,166.00
5 მაისი 778,910 1,137,652 1,916,562 31,943.00
6 ივნისი 6,711,343 9,444,242 16,155,585 269,260.00
7 ივლისი 685,883 3,543,228 4,229,111 70,485.00
8 აგვისტო 6,549,311 6,948,339 13,497,650 224,961.00
9 სექტემბერი 1,412,019 3,273,686 4,685,705 78,095.00
10 ოქტომბერი 4,586,053 1,304,103 5,890,156 98,169.00