Sale di culto donatori

wdt_ID CAMERA SPONSORIZZATA DA NAZIONE
1 1. Radharani Pakshala Subhavilas Pr/ Indresh Pr Canada
2 4. Bhoga Bhandar Shankar Das/ Shanti Devi Dasi Canada
3 7. ND Sringara Nilayam Subhavilas Pr/ Indresh Pr Canada
4 8. GP Sringara Nilayam Shankar Canada
5 9. RM Bhushana Nilayam Minakshi devi dasi & Family Canada
6 10. PT Bhushana Nilayam Shankar Canada
7 16. Pujari Nilayam Puspavan & Nandidevi Stati Uniti d'America
8 21. Abhishek Niyojana Shala Guruprasad Prabhu Canada
10 18. Vrindadevi Nilayam Gopinath e Pushpa Stati Uniti d'America
11 12. RM Vastra Nirman Karyalaya Giuseppe Braganza Stati Uniti d'America
12 5. RM Sringara Nilayam Governatore Trishana Sud Africa
13 6. PT Sringara Nilayam Gopalkrishna e Radhika India
14 2. Utsava Pakshala Madhavananda Das Myanmar
15 3. Madhuram Pakshala (A1) per Torta Nanda Dulal Das e Savitri Devi Dasi Stati Uniti d'America
16 3. Madhuram Pakshala (A2) per i dolci Sadhu Bhushan Das Australe
17 11. ND Bhushana Nilayam Akhmet Januyasy Kazakistan
18 13. PT Vastra Nirman Karyalaya Ananda Tirtha Das Mayapur
19 14. ND Vastra Nirman Karyalaya Narhari Prabhu Gujarat
20 15. Mukhya Pujari Nilayam HG Jananivas Prabhu Mayapur
21 17. Nityananda Upakarana Nilayam Costantino Seliunin Russia
22 19. Keshava Nilayam Lakshmana dd Puno
23 20. Ananda Utsava Nilayam Devika Moodley Sud Africa
24 31. Patra Paksalam Nilayam Centro di ricerca Bhaktivedanta India
25 35. Brahma Utsav Nilayam 3 Srinivas Kunku India
26 24. RM Bhojan Thali Nirmanan Anuj e Geetima Garg Medio Oriente