Financial Report 2019

Ֆինանսական թափանցիկությունը չափազանց կարևոր է TOVP- ի եկամուտների և ծախսերի հաշվետվություններում, Մեր բոլոր ֆինանսները ուշադիր վերահսկվում են 4-աստիճանի աուդիտորական համակարգի միջոցով `ապահովելու համար, որ ոչ մի ֆարտինգ չի մսխվում, չի թալանվում կամ յուրացվում: Սրանք մեր իրականացրած աուդիտորական չորս միջոցներն են, որպեսզի մեր բոլոր դոնորները կարողանան վստահ լինել, որ իրենց նվիրատվությունները լավ են ծախսվել.

  1. CNK RK- ն ու Co. մեր Հնդկաստան հաշվապահական ընկերությունն է. http://www.arkayandarkay.com/
  2. Քուշման և Ուեյքֆիլդ, մեր Managementրագրի կառավարման խորհրդատվությունը վերահսկում է մեր ծախսերը. http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON Հնդկաստանի բյուրո կանոնավոր հաշվապահական հաշվետվություններ է ստանում
  4. Մեր ԱՄՆ հաշվապահական ընկերություն կարգավորում է եկամուտները TOVP հիմնադրամի միջոցով

 

PԱԽՍԵՐ

wdt_ID Մանրամասները Հունվար - մարտ Ապրիլ - հունիս Հուլիս - սեպտեմբեր Հոկտեմբեր - դեկտեմբեր Ընդհանուր INR- ով Ընդհանուր ԱՄՆ դոլարով
1 Արտաքին աշխատանքների ծախսեր 69,817,482 37,894,806 24,989,816 43,339,260 176,041,364 $ 2,514,877
2 Նյութեր 40,924,496 20,244,321 1,934,783 16,817,906 79,921,506 $ 1,141,736
3 Աշխատանքային 6,878,966 4,555,020 6,464,355 6,926,838 24,825,179 $ 354,645
4 Payment to Contractors & Suppliers 22,014,020 12,802,710 15,952,693 19,228,194 69,997,617 $ 999,966
5 Transportation 0 292,755 637,985 366,322 1,297,062 $ 18,529
6 Ներքին աշխատանքների ծախսեր 23,695,573 34,206,422 53,929,512 130,923,141 242,754,648 $ 3,467,924
7 Payment to Vendors & Suppliers 19,995,783 28,192,278 48,708,274 124,244,103 221,140,438 $ 3,159,149
8 Ներքին խորհրդատուի վճարները 3,699,790 6,014,144 5,221,238 6,679,038 21,614,210 $ 308,774
9 Գնված հիմնական միջոցները 596,434 668,813 914,900 110,768 2,290,915 $ 32,727
10 Architարտարապետական խորհրդատվական աշխատանքներ 1,724,287 1,028,561 1,006,000 1,480,134 5,238,982 $ 74,843
 

ՆՎԻՐՆԵՐ

wdt_ID Month Year/2019 Հնդկական ներդրում Օտարերկրյա ներդրում Ամսական ընդհանուր INR- ով ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ
15 Հունվար 12,848,541 30,358,674 43,207,215 $617,246
16 Փետրվար 6,359,527 16,878,962 23,238,489 $331,978
17 Մարտ 25,521,184 16,588,473 42,109,657 $601,567
18 Ապրիլ 23,287,962 25,879,527 49,167,489 $702,393
19 Մայիս 27,447,937 54,218,154 81,666,091 $1,166,658
20 Հունիս 11,168,399 22,965,276 34,133,675 $487,624
21 Հուլիս 22,209,287 19,546,436 41,755,723 $596,510
22 Օգոստոս 8,335,863 53,285,598 61,621,461 $880,307
23 Սեպտեմբեր 20,334,578 11,495,882 31,830,460 $454,721
24 Հոկտեմբեր 13,198,338 28,018,561 41,216,899 $588,813