Financial Report 2021

לשקיפות פיננסית יש חשיבות עליונה בדיווח על הכנסות והוצאות של TOVP. כל הכספים שלנו מנוטרים בקפידה באמצעות מערכת ביקורת בת 4 שכבות, כדי להבטיח שאף זיף לא יבוזבז, לא יועבר או יופקע בצורה לא נכונה. אלה ארבעת אמצעי הביקורת שהצבנו כדי שכל התורמים שלנו יוכלו להיות בטוחים שתרומותיהם מושקעות היטב:

  1. CNK RK ושות ' הם חברת רואי החשבון בהודו: http://www.arkayandarkay.com/
  2. קושמן וויקפילד, הייעוץ שלנו לניהול פרויקטים מפקח על ההוצאות שלנו: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. לשכת ISKCON הודו מקבל דוחות חשבונאיים קבועים
  4. שֶׁלָנוּ חברת רואי חשבון אמריקאית מטפל בהכנסות באמצעות קרן TOVP

 

הוצאות

 

תרומות