નાણાકીય અહેવાલ 2019

TOVP આવક અને ખર્ચ રિપોર્ટિંગમાં નાણાકીય પારદર્શિતાનું ખૂબ મહત્વ છે. અમારા બધા નાણાંકીય બાબતોની કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ 4-ટાયર itingડિટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા કરવામાં આવે છે જેથી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે કે કોઈ પણ વસ્તુ વેડફાઇ જતી નથી, ખોટી ખોટ કરે છે અથવા ગેરઉપયોગી છે. આ fourડિટિંગનાં ચાર પગલાં છે જે અમે મુક્યા છે જેથી આપણા બધા દાતાઓ વિશ્વાસ કરી શકે કે તેમની દાન સારી રીતે ખર્ચવામાં આવી છે.

  1. સી.એન.કે. આર.કે. અને કો અમારી ભારત હિસાબી કંપની છે: http://www.arkayandarkay.com/
  2. કુશમેન અને વેકફિલ્ડ, અમારી પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સી અમારા ખર્ચની દેખરેખ રાખે છે: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ઇસ્કોન ઇન્ડિયા બ્યુરો નિયમિત એકાઉન્ટિંગ રિપોર્ટ્સ મેળવે છે
  4. અમારું યુએસ એકાઉન્ટિંગ પે .ી TOVP ફાઉન્ડેશન દ્વારા આવકનું સંચાલન કરે છે

 

એક્સ્પેન્સ

wdt_ID વિગતો જાન્યુઆરી - માર્ચ એપ્રિલ - જૂન જુલાઈ - સપ્ટેમ્બર Octoberક્ટોબર - ડિસેમ્બર INR માં કુલ યુએસડી માં કુલ
1 બાહ્ય કામો પર ખર્ચ 69,817,482 37,894,806 24,989,816 43,339,260 176,041,364 $ 2,514,877
2 સામગ્રી 40,924,496 20,244,321 1,934,783 16,817,906 79,921,506 $ 1,141,736
3 મજૂર 6,878,966 4,555,020 6,464,355 6,926,838 24,825,179 $ 354,645
4 ઠેકેદારો અને સપ્લાયરોને ચુકવણી 22,014,020 12,802,710 15,952,693 19,228,194 69,997,617 $ 999,966
5 પરિવહન 0 292,755 637,985 366,322 1,297,062 $ 18,529
6 આંતરિક કામો પર ખર્ચ 23,695,573 34,206,422 53,929,512 130,923,141 242,754,648 $ 3,467,924
7 વિક્રેતાઓ અને સપ્લાયર્સને ચુકવણી 19,995,783 28,192,278 48,708,274 124,244,103 221,140,438 $ 3,159,149
8 આંતરીક સલાહકારની ફી 3,699,790 6,014,144 5,221,238 6,679,038 21,614,210 $ 308,774
9 ખરીદેલી સ્થિર સંપત્તિ 596,434 668,813 914,900 110,768 2,290,915 $ 32,727
10 આર્કિટેક્ચરલ કન્સલ્ટન્સી વર્ક 1,724,287 1,028,561 1,006,000 1,480,134 5,238,982 $ 74,843
 

દાન

wdt_ID મહિનો વર્ષ / 2019 ભારતીય ફાળો વિદેશી યોગદાન INR માં માસિક કુલ ડ inલરમાં સમાન
15 જાન્યુઆરી 12,848,541 30,358,674 43,207,215 $617,246
16 ફેબ્રુઆરી 6,359,527 16,878,962 23,238,489 $331,978
17 કુચ 25,521,184 16,588,473 42,109,657 $601,567
18 એપ્રિલ 23,287,962 25,879,527 49,167,489 $702,393
19 મે 27,447,937 54,218,154 81,666,091 $1,166,658
20 જૂન 11,168,399 22,965,276 34,133,675 $487,624
21 જુલાઈ 22,209,287 19,546,436 41,755,723 $596,510
22 .ગસ્ટ 8,335,863 53,285,598 61,621,461 $880,307
23 સપ્ટેમ્બર 20,334,578 11,495,882 31,830,460 $454,721
24 ઓક્ટોબર 13,198,338 28,018,561 41,216,899 $588,813