Salles de culte Donateurs

wdt_ID CHAMBRE SPONSORISÉ PAR PAYS
1 1. Radharani Pakshala Subhavilas Pr/ Indresh Pr Canada
2 4. Bhoga Bhandar Shankar Das/ Shanti Devi Dasi Canada
3 7. ND Sringara Nilayam Subhavilas Pr/ Indresh Pr Canada
4 8. GP Sringara Nilayam Shankar Canada
5 9. RM Bhushana Nilayam Minakshi devi dasi et famille Canada
6 10. PT Bhushana Nilayam Shankar Canada
7 16. Pujari Nilayam Puspavan & Nandidevi Etats-Unis
8 21. Abhishek Niyojana Shala Guruprasad Prabhu Canada
10 18. Vrindadevi Nilayam Gopinath et Pushpa Etats-Unis
11 12. RM Vastra Nirman Karyalaya Joseph Bragance Etats-Unis
12 5. RM Sringara Nilayam Gouverneur de Trishana Afrique du Sud
13 6. PT Sringara Nilayam Gopalkrishna et Radhika Inde
14 2. Utsava Pakshala Madhavananda Das Myanmar
15 3. Madhuram Pakshala (A1) pour le gâteau Nanda Dulal Das & Savitri Devi Dasi Etats-Unis
16 3. Madhuram Pakshala (A2) pour les bonbons Sadhu Bhushan Das Australie
17 11. ND Bhushana Nilayam Akhmet Janouassi Kazakhstan
18 13. PT Vastra Nirman Karyalaya Ananda Tirtha Das Mayapur
19 14. ND Vastra Nirman Karyalaya Narhari Prabhu Gujarat
20 15. Mukhya Pujari Nilayam HG Jananivas Prabhu Mayapur
21 17. Nityananda Upakarana Nilayam Constantin Seliounine Russie
22 19. Keshava Nilayam Lakshmana jj Puné
23 20. Ananda Utsava Nilayam Devika Moodley Afrique du Sud
24 31. Patra Paksalam Nilayam Centre de recherche Bhaktivedanta Inde
25 35. Brahma Utsav Nilayam 3 Srinivas Kunku Inde
26 24. RM Bhojan Thali Nirmanan Anuj & Geetima Garg Moyen-Orient