ستون های فداکاری - اهداکنندگان ستون سراوانام

wdt_ID نام حامی مالی کشور
2 VRINDAVANESHWARI و AJAMIL نویدا ، هند
3 لالیت اچ دولترامانی دبی، امارات متحده عربی
4 راجو آلوری (هریشیکش و هاریکریشنان) ابوظبی ، امارات متحده عربی
5 جایتندر لوترا کنیا
6 Parikshit Das (Praveen Maheshwari) ابوظبی ، امارات متحده عربی
7 پراکاش گیدوانی (Purnananda Shyama Das) دبی، امارات متحده عربی
8 Kripa Sindhu Chaitanya Das (Kiran Kumar) دبی، امارات متحده عربی
9 ناندا سوتا/ چاروروپا داس ابوظبی ، امارات متحده عربی
10 Sylhet (Navadwip Swami)
11 آناند پرادا dd (آنیتا آگاروال) نویدا ، هند