ستون های فداکاری-اهداکنندگان ستون Atma-nivedanam

wdt_ID ستون # نام اهدا کننده کشور
1 1 Ambarisa Das (ACBSP) ایالات متحده آمریکا
2 2 معبد هاوایی ایالات متحده آمریکا
3 3 بی پی آگاروال نویدا ، هند (بیسکویت Priyagold)
4 4 بیکرام و رینا سونی ایالات متحده آمریکا
5 5 گوپال لالا ایالات متحده آمریکا
6 6 ویرندرا آهوجا کلکته ، هند
7 7 رنگا کریشنا داس تیروپاتی (IDP)
8 8 کیشور مانه کانادا
9 9 یاشودا و یامونا ماتاجی هنگ کنگ ، چین
10 24 HH Vedavyasapriya Swami هند