Tingimused

Enne saidi - tovp.org kasutamist alustamist lugege need kasutustingimused hoolikalt läbi. Meie saiti kasutades märkite, et nõustute nende kasutustingimustega ja nõustute neid järgima. Kui te ei nõustu nende kasutustingimustega, hoiduge meie saidi kasutamisest.

Lootmine postitatud teabele ja lahtiütlemine

meie saidil olevad materjalid on esitatud ainult üldiseks teavitamise eesmärgil ja ei väida, et need on juriidilised või muud professionaalsed nõuanded, ning neile ei saa sellisena tugineda.

Me ei võta endale mingit vastutust mis tahes kahju eest, mis võib tuleneda sellel saidil olevale teabele juurdepääsu saamisest või sellele tuginemisest, ning välistame täieliku vastutuse selle saidi kasutamisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude või kahjude eest.

Teave meie kohta

http://www.tovp.org on sait, mida haldab Rahvusvaheline Krišna Teadvuse Selts (“meie”); oleme Indias registreeritud MTÜ numbriga 147120066. Meie registreeritud asukoht on 49 Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai, Maharastra, India. Teised kontorid on meil Sri Mayapuris, Nadia Dist. Lääne-Bengal, 741313.

Juurdepääs meie saidile

Juurdepääs meie saidile on ajutiselt lubatud ja me jätame endale õiguse oma saidil pakutav teenus ilma ette teatamata tühistada või seda muuta (vt allpool). Me ei vastuta, kui mingil põhjusel pole meie sait mingil ajal või ajavahemikul saadaval.

Intellektuaalse vara õigused

Oleme kõigi oma saidil ja meie saidil avaldatud materjalide kõigi intellektuaalomandi õiguste omanik või litsentsisaaja. Neid teoseid kaitsevad autoriõiguse seadused ja lepingud kogu maailmas. Kõik sellised õigused on reserveeritud.

Võite isiklikuks otstarbeks välja printida meie saidi mis tahes lehe ühe lehe ühe eksemplari ja väljavõtteid alla laadida ning võite juhtida teiste oma organisatsioonis olevate inimeste tähelepanu meie saidil postitatud materjalidele.

Te ei tohi mingil viisil printida ega alla laaditud materjalide paberkandjal või digitaalsel kujul koopiaid modifitseerida ning te ei tohi kasutada ühtegi illustratsiooni, fotot, video- või helijärjestust ega graafikat eraldi kaasasolevast tekstist.

Alati tuleb tunnustada meie (ja kõigi tuvastatud kaastöötajate) staatust meie saidi materjali autoritena.

Te ei tohi kasutada ühtegi osa meie saidi materjalidest ärilistel eesmärkidel, ilma et peaksite selleks meilt või meie litsentsiandjatelt litsentsi hankima.

Kui prindite, kopeerite või laadite alla meie saidi mis tahes osa, rikkudes neid kasutustingimusi, lõpeb teie õigus meie saiti kasutada kohe ja peate meie valikul oma tehtud materjalidest kõik koopiad tagastama või hävitama.

Meie sait muutub regulaarselt

Meie eesmärk on oma saiti regulaarselt värskendada ja sisu võib igal ajal muuta. Vajaduse korral võime juurdepääsu oma saidile peatada või saidi määramata ajaks sulgeda. Kõik meie saidil olevad materjalid võivad igal ajahetkel olla aegunud ja me ei ole kohustatud sellist materjali värskendama.

Meie vastutus

Meie saidil kuvatav materjal esitatakse ilma täpsuse garantiide, tingimuste ja garantiideta. Seadusega lubatud ulatuses välistame meie ja meiega seotud kolmandad isikud selgesõnaliselt:

 • Kõik tingimused, garantiid ja muud tingimused, mida muidu võib tähendada põhikiri, tavaõigus või omakapitali seadus.
 • Mis tahes vastutus mis tahes kasutaja otsese, kaudse või kaudse kahju või kahju eest seoses meie saidiga või seoses meie saidi, meie saidiga lingitud veebisaitide ja mis tahes materjalide kasutamise, suutmatuse kasutada või kasutamise tulemustega meie saidile postitatud, sealhulgas, ilma piiranguteta, vastutus järgmise eest:
  • saamata jäänud tulu
  • äri kaotamine
  • kasumi või lepingute kaotamine
  • oodatud kokkuhoiu kaotus
  • andmete kaotus
  • firmaväärtuse kaotus
  • raisatud haldus- või kontoriaeg; ja mis tahes muu mis tahes liiki kaotsimineku või kahju eest, olenemata sellest, kas see on põhjustatud delikti (sealhulgas hooletuse), lepingu rikkumise või muul viisil, isegi kui see on ette nähtud, tingimusel et see tingimus ei takista teie materiaalse vara kaotamise või kahjustamise nõudeid või muud nõuded otsese rahalise kahju hüvitamiseks, mida ei välista ükski ülalnimetatud kategooriatest.

See ei mõjuta meie vastutust surma või kehavigastuse tõttu, mis tuleneb meie hooletusest, ega ka vastutust pettuse eest valeandmete esitamise või põhiavalduse kohta valeandmete esitamise eest ega muud vastutust, mida ei saa kohaldatava seaduse alusel välistada ega piirata.

Teave teie ja meie saidi külastuste kohta

Töötleme teie kohta käivat teavet kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga  https://tovp.org/about-us/privacy-policy/. Meie saiti kasutades nõustute sellise töötlemisega ja garanteerite, et kõik teie esitatud andmed on õiged.

Viirused, häkkimine ja muud õigusrikkumised

Te ei tohi meie saiti väärkasutada, tuues teadlikult sisse viiruseid, troojalasi, usse, loogikapomme või muud materjali, mis on pahatahtlik või tehnoloogiliselt kahjulik. Te ei tohi proovida saada volitamata juurdepääsu meie saidile, serverile, kus meie sait on salvestatud, ega mis tahes meie saidiga ühendatud serverile, arvutile või andmebaasile. Te ei tohi meie saiti rünnata teenuse keelamise või hajutatud teenuse keelamise rünnaku kaudu.

Selle sätte rikkumisega paneksite toime kuritegu 1990. aasta arvuti väärkasutamise seaduse alusel. Teavitame igast sellisest rikkumisest asjaomastele õiguskaitseasutustele ja teeme nende ametiasutustega koostööd, avaldades neile teie identiteedi. Sellise rikkumise korral lõpeb teie õigus meie saiti kasutada kohe.

Me ei vastuta kahjude ega kahjude eest, mis on põhjustatud levitatud teenuse keelamise rünnakust, viirustest või muust tehnoloogiliselt kahjulikust materjalist, mis võib meie saidi kasutamise tõttu nakatada teie arvutivarustust, arvutiprogramme, andmeid või muud varalist materjali. meie saidil või meie saidiga lingitud mis tahes veebisaidil postitatud materjali allalaadimiseks.

Lingid meie saidilt

Kui meie sait sisaldab linke teistele saitidele ja kolmandate osapoolte pakutavaid ressursse, on need lingid esitatud ainult teie teavitamiseks. Me ei saa kontrollida nende saitide ega ressursside sisu ega vastuta nende ega nende kasutamisest tulenevate kahjude või kahjude eest. Meie veebisaidi kaudu saidile sisenemisel soovitame teil kontrollida nende kasutustingimusi ja privaatsuseeskirju, et tagada vastavus ja määrata, kuidas nad teie teavet võivad kasutada.

Kohtualluvus ja kohaldatav õigus

India kohtutel on ainupädevus kõigi meie saidi külastamisest tulenevate või sellega seotud nõuete üle.

Neid kasutustingimusi ja mis tahes vaidlusi või nõudeid, mis tulenevad nendest või nende esemest või moodustamisest või on nendega seotud (sealhulgas lepinguvälised vaidlused või nõuded), reguleerib ja tõlgendab India seadus.

Variatsioonid

Võime neid kasutustingimusi igal ajal muuta, muutes seda lehte. Eeldatakse, et kontrolliksite seda lehte aeg-ajalt, et saaksime teada tehtud muudatustest, kuna need on teile siduvad. Mõni meie kasutustingimustes sisalduv säte võib asendada ka mujal meie saidil avaldatud sätete või teatistega.

Teie mured

Kui teil on mingeid probleeme meie saidil ilmuva materjali suhtes, võtke ühendust aadressil tovpinfo@gmail.com.

Täname, et külastasite meie saiti.