Οροι και Προϋποθέσεις

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο - tovp.org. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να τηρείτε τους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

Εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που δημοσιεύτηκε και αποποίηση

το υλικό που περιέχεται στον ιστότοπό μας παρέχεται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης και δεν ισχυρίζεται ότι συνιστά ή συνιστά νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή και δεν θα γίνεται επίκληση ως έχει.

Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ινδική νομοθεσία, αποκλείουμε κάθε ευθύνη για απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Πληροφορίες για εμάς

Το http://www.tovp.org είναι ένας ιστότοπος που λειτουργεί από τη Διεθνή Εταιρεία Συνειδητότητας Κρίσνα («Εμείς»). είμαστε ΜΚΟ εγγεγραμμένη στην Ινδία με τον αριθμό 147120066. Η έδρα μας είναι 49 Hare Krishna Land, Juhu, Βομβάη, Μαχαράστρα, Ινδία. Έχουμε άλλα γραφεία στο Sri Mayapur, Nadia Dist. Δυτική Βεγγάλη, 741313.

Πρόσβαση στον ιστότοπό μας

Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας επιτρέπεται προσωρινά και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον ιστότοπό μας χωρίς ειδοποίηση (βλ. Παρακάτω). Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Είμαστε ο κάτοχος ή ο δικαιοδόχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και στο υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας. Αυτά τα έργα προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιωνδήποτε σελίδων από τον ιστότοπό μας για προσωπική αναφορά και μπορείτε να τραβήξετε την προσοχή άλλων ατόμων στον οργανισμό σας σε υλικό που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας.

Δεν πρέπει να τροποποιήσετε το χαρτί ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε εικόνες, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Η κατάστασή μας (και αυτή των αναγνωρισμένων συντελεστών) ως συγγραφείς υλικού στον ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος του υλικού στον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια για να το κάνετε από εμάς ή τους αδειούχους μας.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας κατά παράβαση αυτών των όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως και πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχετε δημιουργήσει.

Ο ιστότοπός μας αλλάζει τακτικά

Στόχος μας είναι να ενημερώνουμε τακτικά τον ιστότοπό μας και ενδέχεται να αλλάζουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Εάν προκύψει ανάγκη, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή να κλείσουμε τον ιστότοπο επ 'αόριστον. Οποιοδήποτε από τα υλικά στον ιστότοπό μας μπορεί να είναι ξεπερασμένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση ενημέρωσης αυτού του υλικού.

Η ευθύνη μας

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση, όρους ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβεια. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και τρίτα μέρη που συνδέονται με εμάς αποκλείουμε ρητά:

 • Όλοι οι όροι, οι εγγυήσεις και άλλοι όροι που διαφορετικά θα μπορούσαν να υπονοούνται από το καταστατικό, το κοινό δίκαιο ή το δίκαιο των ιδίων κεφαλαίων.
 • Οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που υπέστη οποιοσδήποτε χρήστης σε σχέση με τον ιστότοπό μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του ιστότοπού μας, οποιουσδήποτε ιστότοπους συνδέονται με τον ιστότοπό μας και οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ευθύνης για:
  • απώλεια εσόδων ή εσόδων
  • απώλεια επιχειρήσεων
  • απώλεια κερδών ή συμβάσεων
  • απώλεια αναμενόμενων εξοικονομήσεων
  • απώλεια δεδομένων
  • απώλεια καλής θέλησης
  • σπατάλη διαχείρισης ή χρόνου γραφείου · και για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, ωστόσο προκύπτει και αν προκαλείται από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), παραβίαση της σύμβασης ή άλλως, ακόμη και αν είναι προβλέψιμο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η προϋπόθεση δεν εμποδίζει αξιώσεις για απώλεια ή ζημιά στην ενσώματη περιουσία σας ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική ζημία που δεν εξαιρούνται από καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από την αμέλειά μας, ούτε την ευθύνη μας για δόλια ψευδή δήλωση ή ψευδή παρουσίαση ως προς ένα θεμελιώδες ζήτημα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Πληροφορίες για εσάς και τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσάς σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας  https://tovp.org/about-us/privacy-policy/. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε σε αυτήν την επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε από εσάς είναι ακριβή.

Ιοί, πειρατεία και άλλα αδικήματα

Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση του ιστότοπού μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένη στον ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στον ιστότοπό μας μέσω μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή μιας διανομής επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.

Παραβιάζοντας αυτήν τη διάταξη, θα διαπράγατε ποινικό αδίκημα βάσει του Νόμου περί Κατάχρησης Υπολογιστών 1990. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παράβαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από μια κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης του ιστότοπού μας ή στη λήψη οποιουδήποτε υλικού που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με τον ιστότοπό μας.

Σύνδεσμοι από τον ιστότοπό μας

Όπου ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων, και δεν αποδέχόμαστε καμία ευθύνη για αυτούς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους από αυτούς. Κατά την πρόσβαση σε έναν ιστότοπο μέσω της ιστοσελίδας μας, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση και να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Τα ινδικά δικαστήρια θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση προκύπτει ή σχετίζονται με μια επίσκεψη στον ιστότοπό μας.

Αυτοί οι όροι χρήσης και κάθε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς ή το αντικείμενο ή τον σχηματισμό τους (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ινδίας.

Παραλλαγές

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτήν τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λαμβάνετε υπόψη τυχόν αλλαγές που κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτούς τους όρους χρήσης μπορεί επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται αλλού στον ιστότοπό μας.

Οι ανησυχίες σας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση tovpinfo@gmail.com.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.