Οικονομικός απολογισμός 2018

Η οικονομική διαφάνεια είναι ύψιστης σημασίας στην αναφορά εσόδων και εξόδων TOVP. Όλα τα οικονομικά μας παρακολουθούνται προσεκτικά μέσω ενός συστήματος ελέγχου 4 βαθμίδων για να διασφαλιστεί ότι δεν χαθεί τίποτα, χάθηκε ή υπεξαιρεθεί. Αυτά είναι τα τέσσερα ελεγκτικά μέτρα που έχουμε εφαρμόσει, ώστε όλοι οι δωρητές μας να είναι σίγουροι ότι οι δωρεές τους δαπανώνται καλά:

  1. CNK RK και Co είναι η λογιστική εταιρεία μας στην Ινδία: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Κουσμάν & Γουέικφιλντ, το Σύμβουλο Διαχείρισης Έργων μας επιβλέπει τα έξοδά μας: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. Γραφείο ΙΣΚΚΟΝ Ινδία λαμβάνει τακτικές λογιστικές εκθέσεις
  4. Μας Λογιστική εταιρεία των ΗΠΑ χειρίζεται τα έσοδα μέσω του TOVP Foundation

 

ΕΞΟΔΑ

wdt_ID Μήνας Προσωπικό Συντήρηση γραφείου Μηχανήματα & Εξοπλισμός Σύμβουλοι Κατασκευή Μηνιαίο σύνολο σε INR Ισοδύναμο σε USD
1 Ιανουαρίου-Μαρτίου 2,963,264.00 4,967,057.00 854,740.00 1,388,982.00 80,765,790.00 90,939,833.00 $1,299,140
2 Απρίλιος-Ιούνιος 2,560,034.00 3,636,983.00 468,235.00 2,036,646.00 69,701,527.00 78,403,425.00 $1,120,049
3 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 3,051,193.00 3,336,823.00 444,296.00 2,559,250.00 63,627,863.00 73,019,425.00 $1,043,135
4 Οκτ-Δεκ 3,010,000.00 4,605,800.00 434,899.00 5,187,640.00 72,977,148.00 86,215,487.00 $1,231,650
5 Σύνολο YTD Rs. 11,584,491.00 16,546,663.00 2,202,170.00 11,172,518.00 287,072,328.00 328,578,170.00 $4,693,974
6 Ισοδύναμο σε USD 165,493.00 236,381.00 31,460.00 159,607.00 4,101,033.00 4,693,974.00
 

Δωρεές

wdt_ID Μήνας Ινδική συνεισφορά Ξένη συνεισφορά Μηνιαίο σύνολο σε INR Ισοδύναμο σε USD
1 Ιανουάριος 8,178,434.00 28,965,294.00 37,143,728.00 $530,625
2 Φεβρουάριος 15,380,169.00 24,917,240.00 40,297,409.00 $575,677
3 Μάρτιος 27,331,642.00 21,464,164.00 48,795,806.00 $697,083
4 Απρίλιος 10,423,368.00 23,044,419.00 33,467,787.00 $478,111
5 Ενδέχεται 12,245,448.00 13,652,874.00 25,898,322.00 $369,976
6 Ιούνιος 11,738,417.00 37,210,639.00 48,949,056.00 $699,272
7 Ιούλιος 12,378,764.00 21,073,363.00 33,452,127.00 $477,888
8 Αύγουστος 17,074,537.00 7,610,475.00 24,685,012.00 $352,643
9 Σεπτέμβριος 4,167,834.00 102,820,361.00 106,988,195.00 $1,528,403
10 Οκτώβριος 21,911,391.00 10,689,006.00 32,600,397.00 $465,720