Οικονομικός απολογισμός 2015

Η οικονομική διαφάνεια είναι ύψιστης σημασίας στην αναφορά εσόδων και εξόδων TOVP. Όλα τα οικονομικά μας παρακολουθούνται προσεκτικά μέσω ενός συστήματος ελέγχου 4 βαθμίδων για να διασφαλιστεί ότι δεν χαθεί τίποτα, χάθηκε ή υπεξαιρεθεί. Αυτά είναι τα τέσσερα ελεγκτικά μέτρα που έχουμε εφαρμόσει, ώστε όλοι οι δωρητές μας να είναι σίγουροι ότι οι δωρεές τους δαπανώνται καλά:

  1. CNK RK και Co είναι η λογιστική εταιρεία μας στην Ινδία: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Κουσμάν & Γουέικφιλντ, το Σύμβουλο Διαχείρισης Έργων μας επιβλέπει τα έξοδά μας: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. Γραφείο ΙΣΚΚΟΝ Ινδία λαμβάνει τακτικές λογιστικές εκθέσεις
  4. Μας Λογιστική εταιρεία των ΗΠΑ χειρίζεται τα έσοδα μέσω του TOVP Foundation

 

ΕΞΟΔΑ

wdt_ID Μήνας χρόνος Προσωπικό Συντήρηση γραφείου Μηχανήματα & Εξοπλισμός Σύμβουλοι Κατασκευή Μηνιαίο σύνολο σε INR Ισοδύναμο σε USD
1 Ιανουάριος 671,427.00 928,102.00 2,481,869.00 576,316.00 8,932,552.00 13,590,266.00 $210,050
2 Φεβρουάριος 1,055,767.00 2,193,103.00 278,402.00 556,446.00 21,421,670.00 25,505,388.00 $394,210
3 Μάρτιος 1,604,685.00 877,093.00 5,056.00 304,446.00 21,895,621.00 24,686,901.00 $381,560
4 Απρίλιος 34,563.00 467,194.00 45,360.00 587,491.00 23,438,618.00 24,573,226.00 $379,803
5 Ενδέχεται 699,154.00 485,120.00 1,972,501.00 440,045.00 30,458,578.00 34,055,398.00 526,359
6 Ιούνιος 657,122.00 802,223.00 373,966.00 368,045.00 27,368,350.00 29,569,706.00 457,028
7 Ιούλιος 702,153.00 901,821.00 242,969.00 593,078.00 32,015,143.00 34,455,164.00 532,537
8 Αύγουστος 643,074.00 432,295.00 2,708,248.00 506,545.00 18,797,102.00 23,087,264.00 356,836
9 Σεπτέμβριος 683,335.00 876,902.00 59,756.00 662,361.00 17,656,979.00 19,939,333.00 308,181
10 Οκτώβριος 894,552.00 1,547,629.00 111,000.00 1,272,933.00 21,660,326.00 25,486,440.00 393,917

Δωρεές

wdt_ID Μήνας χρόνος Ινδική συνεισφορά Ξένη συνεισφορά Μηνιαίο σύνολο σε INR Ισοδύναμο σε USD
1 Ιανουάριος 5,775,455.00 9,969,389.00 15,744,844.00 $243,352
2 Φεβρουάριος 26,412,539.00 8,178,697.00 34,591,236.00 $534,640
3 Μάρτιος 24,351,332.00 18,851,128.00 43,202,460.00 $667,735
4 Απρίλιος 11,981,343.00 5,848,925.00 17,830,268.00 $275,584
5 Ενδέχεται 7,666,051.00 69,317,970.00 76,984,021.00 1,189,861
6 Ιούνιος 5,362,057.00 11,135,862.00 16,497,919.00 254,991
7 Ιούλιος 10,787,684.00 16,451,676.00 27,239,360.00 421,010
8 Αύγουστος 5,545,956.00 55,503,271.00 61,049,227.00 943,574
9 Σεπτέμβριος 4,422,993.00 17,668,346.00 22,091,339.00 341,443
10 Οκτώβριος 5,975,151.00 23,113,224.00 29,088,375.00 449,588