Räume der Anbetungsspender

wdt_ID ZIMMER GESPONSERT VON LAND
1 1. Radharani Pakshala Subhavilas Pr / Indresh Pr Kanada
2 4. Bhoga Bhandar Shankar Das / Shanti Devi Dasi Kanada
3 7. ND Sringara Nilayam Subhavilas Pr / Indresh Pr Kanada
4 8. GP Sringara Nilayam Shankar Kanada
5 9. RM Bhushana Nilayam Minakshi devi dasi & Familie Kanada
6 10. PT Bhushana Nilayam Shankar Kanada
7 16. Pujari Nilayam Puspavan & Nandidevi USA
8 21. Abhishek Niyojana Shala Guruprasad Prabhu Kanada
10 18. Vrindadevi Nilayam Gopinath und Pushpa USA
11 12. RM Vastra Nirman Karyalaya Joseph Braganza USA
12 5. RM Sringara Nilayam Trishana Govender Südafrika
13 6. PT Sringara Nilayam Gopalkrishna und Radhika Indien
14 2. Utsava-Pakshala Madhavananda Das Myanmar
15 3. Madhuram Pakshala (A1) für Kuchen Nanda Dulal Das & Savitri Devi Dasi USA
16 3. Madhuram Pakshala (A2) für Süßigkeiten Sadhu Bhushan Das Australien
17 11. ND Bhushana Nilayam Achmet Januyasy Kasachstan
18 13. PT Vastra Nirman Karyalaya Ananda Tirtha Das Mayapur
19 14. ND Vastra Nirman Karyalaya Narhari Prabhu Gujarat
20 15. Mukhya Pujari Nilayam HG Jananivas Prabhu Mayapur
21 17. Nityananda Upakarana Nilayam Konstantin Seliunin Russland
22 19. Keshava Nilayam Lakshmana dd Pune
23 20. Ananda Utsava Nilayam Devika Moodley Südafrika
24 31. Patra Paksalam Nilayam Bhaktivedanta Forschungszentrum Indien
25 35. Brahma Utsav Nilayam 3 Srinivas Kunku Indien
26 24. RM Bhojan Thali Nirmanan Anuj & Getima Garg Naher Osten