Pravidla a podmínky

Než začnete používat web - tovp.org, přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky použití. Používáním našich stránek dáváte najevo, že přijímáte tyto podmínky používání a že souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, nepoužívejte prosím náš web.

Spoléhání se na zveřejněné informace a odmítnutí odpovědnosti

materiály obsažené na našich stránkách jsou poskytovány pouze pro obecné informační účely a netvrdí, že jsou právním či jiným odborným poradenstvím, ani že se na ně jako takové nebude spoléhat.

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, které mohou vzniknout z přístupu nebo spoléhání se na informace na tomto webu, a v plném rozsahu povoleném indickými zákony, vylučujeme veškerou odpovědnost za ztráty nebo škody přímé nebo nepřímé vyplývající z používání tohoto webu.

Informace o nás

http://www.tovp.org je stránka provozovaná Mezinárodní společností pro vědomí Krišny („My“); jsme nevládní organizace registrovaná v Indii s číslem 147120066. Naše sídlo je 49 Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai, Maharastra, Indie. Máme další kanceláře v Sri Mayapur, Nadia Dist. Západní Bengálsko, 741313.

Přístup na náš web

Přístup na náš web je povolen dočasně a vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit službu, kterou na našem webu poskytujeme, bez předchozího upozornění (viz níže). Nebudeme nést odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu nebude naše stránka kdykoli a po jakoukoli dobu k dispozici.

Práva k duševnímu vlastnictví

Jsme vlastníkem nebo nabyvatelem licence na všechna práva duševního vlastnictví na našem webu a v materiálech zveřejněných na našem webu. Tato díla jsou chráněna autorskými právy a smlouvami z celého světa. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Můžete si vytisknout jednu kopii a můžete si stáhnout výtažky z jakékoli stránky z našeho webu pro osobní potřebu a můžete upozornit ostatní ve své organizaci na materiály zveřejněné na našem webu.

Nesmíte upravovat papírové nebo digitální kopie jakýchkoli materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli, a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo zvukové sekvence ani žádnou grafiku odděleně od doprovodného textu.

Náš status (a status všech identifikovaných přispěvatelů) jako autorů materiálů na našem webu musí být vždy potvrzen.

Nesmíte používat žádnou část materiálů na našem webu pro komerční účely bez získání licence k tomu od nás nebo našich poskytovatelů licencí.

Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část našeho webu v rozporu s těmito podmínkami používání, vaše právo používat náš web okamžitě zanikne a vy musíte podle našeho uvážení vrátit nebo zničit jakékoli kopie materiálů, které jste vytvořili.

Naše stránky se pravidelně mění

Naším cílem je pravidelně aktualizovat naše stránky a můžeme obsah kdykoli změnit. V případě potřeby můžeme pozastavit přístup na náš web nebo web na neurčito zavřít. Kterýkoli z materiálů na našem webu může být kdykoli zastaralý a nejsme povinni takový materiál aktualizovat.

Naše odpovědnost

Materiál zobrazený na našem webu je poskytován bez jakýchkoli záruk, podmínek nebo záruk přesnosti. V rozsahu povoleném zákonem my a třetí strany s námi spojené tímto výslovně vylučujeme:

 • Všechny podmínky, záruky a další podmínky, které by jinak mohly vyplývat ze zákona, zvykového práva nebo práva spravedlnosti.
 • Jakákoli odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu vzniklou kterémukoli uživateli v souvislosti s naším webem nebo v souvislosti s používáním, nemožností použití nebo výsledky použití našeho webu, jakýchkoli webových stránek propojených s naším webem a jakýchkoli materiálů zveřejněny na našem webu, mimo jiné včetně jakékoli odpovědnosti za:
  • ztráta příjmu nebo příjmu
  • ztráta podnikání
  • ušlý zisk nebo smlouvy
  • ztráta očekávaných úspor
  • ztráta dat
  • ztráta dobré vůle
  • promarněný management nebo kancelářský čas; a za jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, jakkoli vzniknou a zda je způsobeno deliktem (včetně nedbalosti), porušením smlouvy nebo jiným způsobem, i když je to předvídatelné, za předpokladu, že tato podmínka nezabrání nárokům na ztrátu nebo poškození vašeho hmotného majetku nebo jakékoli jiné nároky na přímé finanční ztráty, které nejsou vyloučeny žádnou z výše uvedených kategorií.

To nemá vliv na naši odpovědnost za smrt nebo újmu na zdraví vyplývající z naší nedbalosti, ani na naši odpovědnost za podvodné zkreslení nebo zkreslení, pokud jde o základní věc, ani jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze podle platných zákonů vyloučit nebo omezit.

Informace o vás a vašich návštěvách našich stránek

Informace o vás zpracováváme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů  https://tovp.org/about-us/privacy-policy/. Používáním našich stránek souhlasíte s takovým zpracováním a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou přesné.

Viry, hackerství a jiné trestné činy

Nesmíte zneužít náš web vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného škodlivého nebo technologicky škodlivého materiálu. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našemu webu, serveru, na kterém je náš web uložen, nebo jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojené k našemu webu. Nesmíte útočit na náš web prostřednictvím útoku odmítnutí služby nebo distribuovaného útoku odmítnutí služby.

Porušení tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu podle zákona o zneužití počítačů z roku 1990. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s nimi spolupracovat tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení vaše právo používat náš web okamžitě zanikne.

Nebudeme odpovídat za žádné ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem typu odmítnutí služby, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může nakazit vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný chráněný materiál v důsledku vašeho používání našich stránek nebo k vašemu stahování jakéhokoli materiálu zveřejněného na našem webu nebo na jakémkoli webu spojeném s naším webem.

Odkazy z našeho webu

Pokud naše stránka obsahuje odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně ani za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku jejich používání. Při přístupu na stránky prostřednictvím našich webových stránek vám doporučujeme zkontrolovat jejich podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů, abyste zajistili dodržování předpisů a určili, jak mohou používat vaše informace.

Příslušnost a příslušné právo

Indické soudy budou mít nevýhradní jurisdikci nad veškerými nároky vyplývajícími z návštěvy našich stránek nebo s nimi souvisejícími.

Tyto podmínky použití a jakékoli spory nebo nároky vyplývající z nich nebo v souvislosti s nimi nebo jejich předmětem či formací (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí a vykládají v souladu s právem Indie.

Variace

Tyto podmínky použití můžeme kdykoli upravit změnou této stránky. Očekává se, že tuto stránku čas od času zkontrolujete, abyste si všimli veškerých změn, které jsme provedli, protože jsou pro vás závazné. Některá ustanovení obsažená v těchto podmínkách používání mohou být nahrazena ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými jinde na našem webu.

Vaše obavy

Pokud máte jakékoli obavy ohledně materiálu, který se objevuje na našich stránkách, kontaktujte prosím tovpinfo@gmail.com.

Děkujeme, že jste navštívili naši stránku.