Finanční zpráva 2018

Při vykazování příjmů a výdajů TOVP je nanejvýš důležitá finanční transparentnost. Všechny naše finance jsou pečlivě sledovány prostřednictvím čtyřstupňového kontrolního systému, aby bylo zajištěno, že nebude zbytečně promarněno, utraceno nebo zneužito. Toto jsou čtyři kontrolní opatření, která jsme zavedli, aby si všichni naši dárci mohli být jisti, že jejich dary jsou dobře vynaloženy:

  1. CNK RK a spol jsou naše indická účetní firma: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, naše náklady na projektové řízení dohlíží na naše náklady: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON India Bureau dostává pravidelné účetní zprávy
  4. Náš Americká účetní firma zpracovává příjmy prostřednictvím Nadace TOVP

 

VÝDAJE

wdt_ID Měsíc Personál Údržba kanceláře Stroje a zařízení Konzultanti Konstrukce Měsíčně celkem v INR Ekvivalent v USD
1 Leden-březen 2,963,264.00 4,967,057.00 854,740.00 1,388,982.00 80,765,790.00 90,939,833.00 $1,299,140
2 Duben-červen 2,560,034.00 3,636,983.00 468,235.00 2,036,646.00 69,701,527.00 78,403,425.00 $1,120,049
3 Červenec-září 3,051,193.00 3,336,823.00 444,296.00 2,559,250.00 63,627,863.00 73,019,425.00 $1,043,135
4 Říjen-prosinec 3,010,000.00 4,605,800.00 434,899.00 5,187,640.00 72,977,148.00 86,215,487.00 $1,231,650
5 YTD Celkem Rs. 11,584,491.00 16,546,663.00 2,202,170.00 11,172,518.00 287,072,328.00 328,578,170.00 $4,693,974
6 Ekvivalent v USD 165,493.00 236,381.00 31,460.00 159,607.00 4,101,033.00 4,693,974.00
 

Dary

wdt_ID Měsíc Indický příspěvek Zahraniční příspěvek Měsíčně celkem v INR Ekvivalent v USD
1 leden 8,178,434.00 28,965,294.00 37,143,728.00 $530,625
2 Únor 15,380,169.00 24,917,240.00 40,297,409.00 $575,677
3 březen 27,331,642.00 21,464,164.00 48,795,806.00 $697,083
4 duben 10,423,368.00 23,044,419.00 33,467,787.00 $478,111
5 Smět 12,245,448.00 13,652,874.00 25,898,322.00 $369,976
6 červen 11,738,417.00 37,210,639.00 48,949,056.00 $699,272
7 červenec 12,378,764.00 21,073,363.00 33,452,127.00 $477,888
8 srpen 17,074,537.00 7,610,475.00 24,685,012.00 $352,643
9 září 4,167,834.00 102,820,361.00 106,988,195.00 $1,528,403
10 říjen 21,911,391.00 10,689,006.00 32,600,397.00 $465,720