Informe financer 2019

La transparència financera és de màxima importància en els informes d’ingressos i despeses de TOVP. Totes les nostres finances es controlen acuradament mitjançant un sistema d’auditoria de 4 nivells per garantir que no es perdi ni es malgasti cap moneda ni s’apropi indegudament. Aquestes són les quatre mesures d'auditoria que hem posat en marxa perquè tots els nostres donants puguin estar segurs que les seves donacions estan ben gastades:

  1. CNK RK i Co. som la nostra empresa comptable de l'Índia: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman i Wakefield, la nostra consultoria de gestió de projectes supervisa les nostres despeses: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. Oficina ISKCON Índia rep informes comptables periòdics
  4. El nostre Empresa comptable nord-americana gestiona els ingressos a través de la Fundació TOVP

 

DESPESES

wdt_ID Detalls Gener - març Abril - Juny Juliol - setembre Octubre - Desembre Total en INR Total en USD
1 Despeses d’obres exteriors 69,817,482 37,894,806 24,989,816 43,339,260 176,041,364 $ 2,514,877
2 Materials 40,924,496 20,244,321 1,934,783 16,817,906 79,921,506 $ 1,141,736
3 Treball 6,878,966 4,555,020 6,464,355 6,926,838 24,825,179 $ 354,645
4 Pagament a contractistes i proveïdors 22,014,020 12,802,710 15,952,693 19,228,194 69,997,617 $ 999,966
5 Transport 0 292,755 637,985 366,322 1,297,062 $ 18,529
6 Despeses d’obres d’interior 23,695,573 34,206,422 53,929,512 130,923,141 242,754,648 $ 3,467,924
7 Pagament a proveïdors i proveïdors 19,995,783 28,192,278 48,708,274 124,244,103 221,140,438 $ 3,159,149
8 Tarifes de consultor d’interiors 3,699,790 6,014,144 5,221,238 6,679,038 21,614,210 $ 308,774
9 Actius fixos adquirits 596,434 668,813 914,900 110,768 2,290,915 $ 32,727
10 Treballs de consultoria arquitectònica 1,724,287 1,028,561 1,006,000 1,480,134 5,238,982 $ 74,843
 

DONACIONS

wdt_ID Mes Any / 2019 Contribució índia Contribució exterior Total mensual en INR Equival en USD
15 Gener 12,848,541 30,358,674 43,207,215 $617,246
16 Febrer 6,359,527 16,878,962 23,238,489 $331,978
17 Març 25,521,184 16,588,473 42,109,657 $601,567
18 Abril 23,287,962 25,879,527 49,167,489 $702,393
19 Maig 27,447,937 54,218,154 81,666,091 $1,166,658
20 juny 11,168,399 22,965,276 34,133,675 $487,624
21 Juliol 22,209,287 19,546,436 41,755,723 $596,510
22 Agost 8,335,863 53,285,598 61,621,461 $880,307
23 Setembre 20,334,578 11,495,882 31,830,460 $454,721
24 Octubre 13,198,338 28,018,561 41,216,899 $588,813