Дарители на монети от Радхарани / Даймондски покровител