Финансов отчет 2018

Финансовата прозрачност е от първостепенно значение при отчитането на приходите и разходите на TOVP. Всички наши финанси се наблюдават внимателно чрез 4-степенна система за одит, за да се гарантира, че не се пропилява, пропилява или присвоява нищо. Това са четирите одиторски мерки, които сме въвели, за да могат всички наши дарители да бъдат уверени, че даренията им са добре изразходвани:

  1. CNK RK и Co са нашата счетоводна къща в Индия: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, нашата консултация по управление на проекти контролира нашите разходи: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON Индийско бюро получава редовни счетоводни отчети
  4. Нашите Американска счетоводна къща обработва доходи чрез фондация TOVP

 

РАЗХОДИ

wdt_ID Месец Персонал Поддръжка на офис Машини и оборудване Консултанти Строителство Месечен сбор в INR Еквивалент в щатски долари
1 Януари-март 2,963,264.00 4,967,057.00 854,740.00 1,388,982.00 80,765,790.00 90,939,833.00 $1,299,140
2 Април-юни 2,560,034.00 3,636,983.00 468,235.00 2,036,646.00 69,701,527.00 78,403,425.00 $1,120,049
3 Юли-септември 3,051,193.00 3,336,823.00 444,296.00 2,559,250.00 63,627,863.00 73,019,425.00 $1,043,135
4 Октомври-дек 3,010,000.00 4,605,800.00 434,899.00 5,187,640.00 72,977,148.00 86,215,487.00 $1,231,650
5 YTD Общо Rs. 11,584,491.00 16,546,663.00 2,202,170.00 11,172,518.00 287,072,328.00 328,578,170.00 $4,693,974
6 Еквивалент в щатски долари 165,493.00 236,381.00 31,460.00 159,607.00 4,101,033.00 4,693,974.00
 

ДАРЕНИЯ

wdt_ID Месец Индийски принос Чуждестранен принос Месечен сбор в INR Еквивалент в щатски долари
1 Януари 8,178,434.00 28,965,294.00 37,143,728.00 $530,625
2 Февруари 15,380,169.00 24,917,240.00 40,297,409.00 $575,677
3 Март 27,331,642.00 21,464,164.00 48,795,806.00 $697,083
4 април 10,423,368.00 23,044,419.00 33,467,787.00 $478,111
5 Може 12,245,448.00 13,652,874.00 25,898,322.00 $369,976
6 юни 11,738,417.00 37,210,639.00 48,949,056.00 $699,272
7 Юли 12,378,764.00 21,073,363.00 33,452,127.00 $477,888
8 Август 17,074,537.00 7,610,475.00 24,685,012.00 $352,643
9 Септември 4,167,834.00 102,820,361.00 106,988,195.00 $1,528,403
10 Октомври 21,911,391.00 10,689,006.00 32,600,397.00 $465,720